"צ'ארלטון" הפסידה בתביעה נגד מסעדה בטענה להפרת זכויות יוצרים

חברת צ'ארלטון הפסידה לאחרונה בתיק שבו היא תבעה מסעדה על הפרת זכויות יוצרים לכאורה.

ראו ניתוח של פסק הדין, ע"י יועץ האיגוד לענייני זכויות יוצרים עו"ד עמית הורוביץ:

ניתוח תמציתי פס"ד 34731-12-14 צ'ארלטון נ' כאמל בע"מ

התובעת תבעה את הנתבעת על הפרת זכויות יוצרים והכל בתביעה על סך של 85,000 ₪.

התובעת טענה כי בוצעה הפרה של זכויות יוצרים על ידי הקרנת משחקי היורו כולם בהתבסס על ביקור אקראי יחיד של חוקר שתיעד מס' שניות (ללא קול) של משחק יחיד עצמו.

הנתבעת טענה שאין הוכחת זכות יוצרים ביצירה, שלא הוכחה הפרה, כי עומדת להן הגנה של "הקרנה בערוץ פתוח", וכן מסיבות נוספות של העדר תום לב וטענות משפטיות נוספות.

בימ"ש דחה את תביעת צ'ארלטון וזאת מהסיבות הבאות:

לעניין זכות היוצרים - זכות היוצרים בהפקת שידורי ספורט יש להוכיח. ואמנם אין חולק כי קיימת זכות כללית כזאת בדין על צילום האירוע אך היא של אופ"א. הזכות של צ'ארלטון היא לגבי הקריינות, שידורי האולפן והפרשנות.

בכדי לקבוע כי ההפקה של צ'ארלטון הינה יצירה "דרמטית מקורית" שעליה יש הגנת זכות היוצרים, צריך שתעמוד בשני תנאים: האחד - דרישת היצירתיות והשניה - דרישת ההשקעה. במקרה הספציפי הזה, צ'ארלטון לא הציגה ולו ראיה אחת ממנה ניתן להסיק הן לגבי ההפקה והן לגבי היצירתיות ומשכך- נדחתה הטענה של צ'ארלטון בעניין זה.

בנוסף, נקבע כי סירטון של החוקר שביקר רק פעם אחת הינו בן 40 שניות ולא ניתן להבין ממנו כי היתה הפרת זכות מאחר שהסרטון הראה יושבים המסעדה צופים במשחק כדורגל בערוץ הציבורי 9. לא ראו קטעי מעבר או קטעי עריכה. לא שמעו שדרן או פרשן, לא ראו עזרים טכניים או אמצעים גרפיים ולכן לא ניתן להוכיח את "ההשקעה ו/או היצירתיות" בהפקה.

בנוסף, צ'ארלטון לא צירפה לתביעתה את ההסכם התקף עם אופ"א בו רכשה כביכול את הזכויות וזאת על אף שהנתבעת עמדה על כך לאורך כל ההליך. בשלב מאוחר יותר הוגש רק חלקים מההסכם ולבסוף במהלך הליך ההוכחות הוגש מלוא ההסכם אך ללא תירגום שלו לעברית ולא על ידי מי שחתם עליו!

השופטת אף הוסיפה כי צ'ארלטון היתה מודעת לחובתה להגיש את ההסכם במלואו ומתורגם וזאת כי בהליך אחר מהעבר בתיק אחר, נקבע על ידי בית משפט כי על צ'ארלטון להגיש בצמוד לתביעה את ההסכם התקף בתוספת תרגומו לעברית.

בנוסף, קבע בימ"ש כי היה על צ'ארלטון לצרף לתביעה גם את אופ"א כתובעת או לחילופין להגיש בקשה לפתור את אופ"א מלהיות צד בהליך.

מכל האמור לעיל, קבע בית המשפט כי דין התביעה להידחות.